Kategória: 2019

FIBA Europe Girls basketball programme

FIBA Europe Girls basketball programme

Slovenská basketbalová asociácia sa uchádzala o FIBA grant, ktorý sa týka celoeurópskej kampane podporujúcej rozvoj a popularizáciu ženského/dievčenského basketbalu. Pod názvom FIBA Europe Girls basketball programme.

Projekt v rámci Slovenska je rozdelený na viacero fáz. Aj vzhľadom na prísne podmienky udeleného grantu je našou snahou držať sa hlavného motívu celej kampane a tou je popularizácia ženského basketbalu a pritiahnutie dievčat  k tomuto krásnemu športu.

Her world her rules

Je hlavným motívom celej kampane. V tomto duchu Slovenská basketbalová asociácia pripravila špeciálny web určený pre dievčatá a najmä rodičov, ktorí by mali záujem prihlásiť svoju dcéru na basketbal vo svojom okolí. Systém stránky je veľmi jednoduchý na základe polohy si rodič veľmi jednoduchým spôsobom nájde najbližší možný ženský basketbalový klub vo svojom regióne. Tento web bude zároveň slúžiť aj ako prezentácia jednotlivých Ženských basketbalových klubov na celom Slovensku. 

ŠKBD Spišská Nová Ves sa zapojilo do kampane Her world her rules a získalo grant od SBA na propagáciu a popularizáciu ženského a dievčenského basketbalu. Pod touto záštitou náš klub zorganizoval turnaje, kde boli pozvané dievčatá zo základných škôl v okrese mesta Spišská Nová Ves. Išlo o dievcatá, ktoré sa ešte nestretli s basketbalom a preto sme sa im ho snažili predstaviť v atraktívnej forme s množstvom súťaží a pod vedením extraligových hráčov. Dokázali sme zaujať približne 20 nových dievčat, s ktorými sme začali pravidelne trénovať. 
Kampaň sme preniesli aj do materských škôl, tak veríme, že do budúcnosti je to dobrý prísľub.
Ďakujeme SBA za podporu.
Vedenie klubu


 

 

Share

JARNÝ DIEVČENSKÝ MINIBASKETBALOVÝ TURNAJ 2019

Prihlásiť sa možete vyplnením prihlášky:  

Share

FIBA Europe Girls basketball programme

FIBA Europe Girls basketball programme

Slovenská basketbalová asociácia sa uchádzala o FIBA grant, ktorý sa týka celoeurópskej kampane podporujúcej rozvoj a popularizáciu ženského/dievčenského basketbalu. Pod názvom FIBA Europe Girls basketball programme.

Projekt v rámci Slovenska je rozdelený na viacero fáz. Aj vzhľadom na prísne podmienky udeleného grantu je našou snahou držať sa hlavného motívu celej kampane a tou je popularizácia ženského basketbalu a pritiahnutie dievčat  k tomuto krásnemu športu.

Her world her rules

Je hlavným motívom celej kampane. V tomto duchu Slovenská basketbalová asociácia pripravila špeciálny web určený pre dievčatá a najmä rodičov, ktorí by mali záujem prihlásiť svoju dcéru na basketbal vo svojom okolí. Systém stránky je veľmi jednoduchý na základe polohy si rodič veľmi jednoduchým spôsobom nájde najbližší možný ženský basketbalový klub vo svojom regióne. Tento web bude zároveň slúžiť aj ako prezentácia jednotlivých Ženských basketbalových klubov na celom Slovensku. 

 

Share

Dievčatá poďte medzi nás…

Súťažný ročník 2018/2019  sa začal aj pre športový klub basketbalu dievčat. Momentálne tento basketbalový klub má v súťažnom ročníku štyri kolektívy juniorky , kadetky, staršie žiačky a mladšie žiačky. Východoslovenskej minilige sa bude zúčastňovať  aj prípravka. ŠKBD sa snaží dobudovať celú pyramídy , nie celkom sa mu  to darí, ale pracujú na tom.

Pán Dávid Demečko nám k tomu povedal:

„ Náš klub zabezpečuje všeobecnú prípravu detí a hráčok pre basketbal dievčat. V minulom roku sa nám podarilo dostať sa do finálových súťaží v juniorkách a  starších žiačkach. Po mojej administratívnej chybe nám finálový turnaj ušiel v súťaži kadetiek. Staršie žiačky Základnej školy Spišská Nová Ves , Kožuchova ulica získali v basketbale titul Majstra Slovenska.

   V našej práci sa snažíme o rozvoj individuálnych činností hračiek a ich výkonnostný rozvoj. Náš tajný cieľ je vychovať hráčky pre reprezentáciu.

   Chcem nielen informovať verejnosť o našej činnosti, ale chcem pozvať všetky dievčatá rôzneho veku, aby sa pripojili k nám , privítame každú snahu  o basketbal, každé dievča rôzneho veku. Je možné nás kontaktovať , alebo navštíviť cez internet našu stránku, kde sa môžu dievčatá a rodičia oboznámiť s našou činnosťou a kontaktovať sa na našich trénerov. Nové hráčky, ktoré sa zaujímajú o krásnu basketbalovú hru môžu sa prísť pozrieť na Základnú školu Ing. Kožucha SNV v pondelok, alebo štvrtok o 13.30 hod. „

    V meste Spišská Nová Ves je veľa športovo založených dievčat, ktoré nie sú organizované a majú predpoklady sa ďalej športovo rozvíjať . Športový klub basketbalu dievčat sa snaží aj cestou „IČKA“  nielen spropagovať basketbal pre dievčatá mesta, ale chce konkrétne ponúknuť záujemcom o tento šport možnosť zapojiť sa do súťaže v rámci Slovenska v mládežníckych súťažiach.

JÁN TOMŠÍK

Share