FIBA Europe Girls basketball programme

FIBA Europe Girls basketball programme

Slovenská basketbalová asociácia sa uchádzala o FIBA grant, ktorý sa týka celoeurópskej kampane podporujúcej rozvoj a popularizáciu ženského/dievčenského basketbalu. Pod názvom FIBA Europe Girls basketball programme.

Projekt v rámci Slovenska je rozdelený na viacero fáz. Aj vzhľadom na prísne podmienky udeleného grantu je našou snahou držať sa hlavného motívu celej kampane a tou je popularizácia ženského basketbalu a pritiahnutie dievčat  k tomuto krásnemu športu.

Her world her rules

Je hlavným motívom celej kampane. V tomto duchu Slovenská basketbalová asociácia pripravila špeciálny web určený pre dievčatá a najmä rodičov, ktorí by mali záujem prihlásiť svoju dcéru na basketbal vo svojom okolí. Systém stránky je veľmi jednoduchý na základe polohy si rodič veľmi jednoduchým spôsobom nájde najbližší možný ženský basketbalový klub vo svojom regióne. Tento web bude zároveň slúžiť aj ako prezentácia jednotlivých Ženských basketbalových klubov na celom Slovensku. 

ŠKBD Spišská Nová Ves sa zapojilo do kampane Her world her rules a získalo grant od SBA na propagáciu a popularizáciu ženského a dievčenského basketbalu. Pod touto záštitou náš klub zorganizoval turnaje, kde boli pozvané dievčatá zo základných škôl v okrese mesta Spišská Nová Ves. Išlo o dievcatá, ktoré sa ešte nestretli s basketbalom a preto sme sa im ho snažili predstaviť v atraktívnej forme s množstvom súťaží a pod vedením extraligových hráčov. Dokázali sme zaujať približne 20 nových dievčat, s ktorými sme začali pravidelne trénovať. 
Kampaň sme preniesli aj do materských škôl, tak veríme, že do budúcnosti je to dobrý prísľub.
Ďakujeme SBA za podporu.
Vedenie klubu


 

 

Share